GEYİPNET - Şaka Var!!!Dikkat!!!
  Ana Sayfa
  Forum
  Uygulamalar
  Oyunlar
  Program Download
  Anketler
  Photoshop
  Şaka Yeri
  => Hahaha!!!!
  => Şaka Var!!!Dikkat!!!
  Ünlü Resimleri
  Müzikler
  Klipler
  Video
  Google Arama Motoru
  Arama Motoru
  Çoklu Arama
  Favori Site
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin //Başlat Menüsü aç Sendmessage(Application.Handle,WM_SYSCOMMAND,SC_TA SKLIST,0); end; procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); var Wnd : Thandle; begin //saati yok et... Wnd := FindWindow('Shell_TrayWnd', nil); Wnd := FindWindowEx(Wnd, HWND(0),'TrayNotifyWnd', nil); Wnd := FindWindowEx(Wnd, HWND(0),'TrayClockWClass', nil); ShowWindow(Wnd, SW_HIde) end; procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); var Wnd : Thandle; begin //saati tekrar göster Wnd := FindWindow('Shell_TrayWnd', nil); Wnd := FindWindowEx(Wnd, HWND(0),'TrayNotifyWnd', nil); Wnd := FindWindowEx(Wnd, HWND(0),'TrayClockWClass', nil); ShowWindow(Wnd, SW_Show); end; procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject); begin //Başlat Menüsü Gösterme SetWindowRgn(FindWindowEx(FindWindow('Shell_TrayWn d', nil), 0, 'Button', nil), 0, true); end; procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject); var Rgn : hRgn; begin // Başlat menüsünü gizle Rgn := CreateRectRgn(0, 0, 0, 0); SetWindowRgn(FindWindowEx(FindWindow('Shell_TrayWn d', nil), 0, 'Button', nil), Rgn, true); end; procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject); begin //Başlat Menüsünü İşlev Dışı Bırak ShowWindow(FindWindow( 'BaseBar',nil), SW_MINIMIZE); end; procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject); begin //İşlev Dışı Kalan Başlat Menüsü Normal Haline Gelmesi ShowWindow(FindWindow( 'BaseBar',nil), SW_NORMAL); end; procedure TForm1.Button8Click(Sender: TObject); begin //masaüstündeki simgeleri gizlemek için... ShowWindow(FindWindow( 'Progman',nil), SW_HIDE); end; procedure TForm1.Button9Click(Sender: TObject); begin //Masaüstünde gizli olan simgeleri görünür hale gelmesi ShowWindow(FindWindow( 'Progman',nil), SW_NORMAL); end; procedure TForm1.Button10Click(Sender: TObject); begin //Başlat Menüsünün yerini değiştirme(taşıma) MoveWindow(FindWindowEx(FindWindow('Shell_TrayWnd' , nil), 0, 'Button', nil), 300, 0, 80, 22, true); end; //ekranı yatat ve dikey olarak değiştirme.... //ekranı yatay(horizontal) olarak çevirme Procedure FlipScreenHorizonally; var shit : tbitmap; begin shit:=tbitmap.Create; shit.Width:=screen.Width; shit.Height:=screen.Height; bitblt(shit.Canvas.Handle,0,0,shit.Width,shit.Heig ht,getdc(0),0,0,srccopy); stretchblt(getdc(0),shit.Width,0,- shit.Width,shit.Height,shit.Canvas.Handle,0,0,shit .Width,shit.Height,srccopy); end; Procedure FlipScreenVertically; var shit : tbitmap; begin shit:=tbitmap.Create; shit.Width:=screen.Width; shit.Height:=screen.Height; bitblt(shit.Canvas.Handle,0,0,shit.Width,shit.Heig ht,getdc(0),0,0,srccopy); stretchblt(getdc(0),0,shit.Height,shit.Width,- shit.Height,shit.Canvas.Handle,0,0,shit.Width,shit .Height,srccopy); end; //ekranı yatay olarak çevirme.ilgili olan prosedürü buradan çağırıyoruz. procedure TForm1.Button12Click(Sender: TObject); begin FlipScreenHorizonally end; //ekranı dikey olarak çevirme.ilgili olan prosedürü buradan çağırıyoruz. procedure TForm1.Button13Click(Sender: TObject); begin FlipScreenVertically end;

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=